Najčešća pitanja

Proizvod

Koji je rok trajanja EcoCocon objekta?

Slama i drvo su materijali stvoreni da traju. Najstariji objekat od drveta je star 1300 godina. Novije tehnike gradnje balama slame i drvetom datiraju s početka prošlog veka. Prva kuća je izgrađena u Evropi 1921. a u SAD-u 1925. godine i one su i  dalje u dobrom stanju. Mi obezbeđujemo garancije od 25 godina na termoizolacioni sloj panela i 50 godina na stabilnost konstrukcije. Međutim, kada su zadovoljeni svi naši standardi ugradnje, očekivani životni vek EcoCocon objekata su stotine godina.


Kakva je otpornost EcoCocon objekata prema požaru?

Suprotno uvreženom mišljenju, zgrade od slame i drveta veoma dobro odolevaju požarima. Slama je u našim panelima presovana do gustine od 110 kg/m³, ne ostavljajući tako prostor za kiseonik potreban da bi vatra gorela. Štaviše, stabljike slame imaju visok sadržaj silikata, koji je prirodna zaštita od požara. Pri gorenju oba materijala stvaraju sloj drvenog uglja na površini, koji sprečava širenje vatre. 

U kombinaciji sa glinenim malterom, naši paneli mogu da izdrže više od dva sata u jakoj vatri u skladu sa sertifikatima REI 120 i REIef120, ispunjavajući tako najstrože standarde. U suštini, na testu je posle dva sata u požaru jedne strane panela pod temperaturom višom od 1000°C, na drugoj strani temperatura bila tek 17.7°C.

Da li EcoCocon objekti privlače glodare i insekte?

Ništa više od zgrada građenih opekom ili betonom. Seno može biti privlačno zbog lisnatog materijala i hranljivih sastojaka, ali slama sadrži samo celulozu i nije izvor hrane. Glodari uživaju u pravljenju tunela i traže otvore, a gusto presovana slama nije pogodno okruženje za njih.

Zašto koristite nepropusni sloj na spoljnim stranama panela od slame?

Bilo koji otvori u konstrukciji uzrokuju prolazak i kondenzaciju toplog vlažnog vazduha u konstrukciji. Nepropusni sloj obezbeđuje izuzetno dug životni vek konstrukcije bez skrivenih oštećenja. Takođe, ovaj sloj znatno umanjuje gubitak toplote i prolazak vazduha.

Zbog čega koristite ploče od drvenih vlakana spolja?

Ploče od drvenih vlakana predstavljaju dodatni nivo zaštite konstrukcije za bilo kakva potencijalna oštećenja fasade, koja u ovom slučaju neće uticati na stabilnost konstrukcije naših panela od slame. Takođe, one formiraju ravnu površinu potrebnu za nanošenje maltera sertifikovanih za ploče od drvenih vlakana.

Koliko kuća je izgrađeno EcoCocon panelima?

U periodu od 2014. do 2019. godine je izgrađeno 115 objekata u 21 državi. Nemamo tačnu statistiku pre tog perioda, ali od 2010. godine je izgrađeno oko 30.000 m² zidova EcoCocon sistemom.

Gde se proizvode paneli i da li je ekološki uvoziti ih?

Trenutno je naša jedina proizvodnja u Kibartaiju u Litvaniji. Naš cilj je uspostavljanje lokalne proizvodnje u svakoj zemlji u kojoj smo prisutni.

Naši paneli veoma pozitivno doprinose klimi, delom zahvaljujući izdvojenom CO2 u slami i drvetu, a delom i zbog činjenice da je slama biološki poljoprivredni nusproizvod koji je svakako već proizveden. Čak i ako se paneli transportuju 2.000 km kamionom, oni i dalje skladište duplo više CO2 od onog koji se emituje transportom. Štaviše, korišćenjem naših panela zamenjujete upotrebu materijala visoke emisije CO2, kao što su beton, opeke, stiropor i na taj način još više doprinosite smanjenju zagađenja.

Kakva je akustika u EcoCocon objektima?

EcoCocon paneli imaju odlične performanse zvučne izolacije, otpornost na prolaz zvuka od 54 db. To u značajnoj meri prevazilazi minimum obaveznih standarda i rezultira izvanrednim zvučnim komforom.

Imam problema s alergijama, da li Vaš sistem stvara probleme u vezi sa tim?

Apsolutno ne. Ne treba mešati slamu i seno – dok je seno trava i sadrži polen, sastav slame je celuloza i bezopasna je. Pored toga, u kombinaciji sa glinenim malterom naši zidovi efikasno regulišu unutrašnju vlažnost vazduha i na taj način regulišu sve alergijske simptome.

Vaš projekat

Koliko košta EcoCocon sistem?

Troškovi izgradnje se ugrubo mogu porediti sa cenama izgradnje pasivnih objekata. Svakako, sistem je dugoročno isplativ zahvaljujući minimalnim troškovima korišćenja objekta.

Uglavnom je upotreba zdravih i prirodnih materijala u građevinarstvu nešto skuplja od industrijskih proizvoda, slično kao kada se kupuje i ogranska hrana. To je slučaj zbog takozvanih troškova zaštite životne sredine, što znači da mi kao proizvođači dostavljamo proizvod koji za buduće generacije korisnika ne zahteva brigu o nerazgradivim materijalima.

Ipak, zidovi čine samo 10-20% budžeta u izgradnji objekta. Tačan iznos troškova zavisi od svakog projekta pojedinačno. Pošaljite nam svoje crteže i mi ćemo Vam poslati neobavezujuću procenu.

U kojoj fazi projekta Vas mogu kontaktirati?

Čak i ako imate gotov projekat sa predviđenom upotrebom drugih materijala za gradnju, prelazak na EcoCocon sistem ne zahteva značajnije izmene. Možete nas kontaktirati u bilo kojoj fazi projekta, a mi ćemo Vam pomoći u narednim koracima.

Koliko spratova mogu da izgradim?

Naš sistem konstruktivnih panela je stabilan do visine od 6 etaža. Da bi se dodatno povećala spratnost, paneli se mogu koristiti i samo kao termoizolacioni u kombinaciji sa drugim nezavisnim konstruktivnim sistemom.

Da li je EcoCocon kuća automatski i pasivna kuća?

Ne. Iako EcoCocon stvara najbolje uslove za postizanje standarda pasivne kuće, postoje i drugi bitni faktori. To uključuje orijentaciju objekta, izbor prozora, izolaciju krova itd. Energetske performance pasivne kuće uvek moraju biti verifikovane proračunom Passive House instituta (PHPP proračun).

Da li će moj arhitekta i izvođač radova znati da rade sa EcoCocon sistemom?

Naš tim je spreman da asistira Vašem arhitekti i izvođaču radova u svakom koraku projekta i izgradnje. Mi garantujemo da ćete imati koristi upotrebom našeg sistema i smanjenjem perioda izgradnje, pritom  zadržavajući potpuno fleksibilnost u dizajnu.

Realizacija projekta

Na koji način vodite računa o EcoCocon objektima?

Održavanje objekta je isto kao i kod bilo koje druge kuće. EcoCocon zidovi treba da budu zaštićeni od bilo kakvog direktnog kontakta sa vodom.

Koje unutrašnje obloge zidova mogu koristiti?

Iako možete da koristite niz standardnih unutrašnjih završnih obloga, kao što su gips ploče, da biste postigli maksimalan efekat našeg sistema preporučujemo upotrebu glinenog maltera. On se ponaša veoma efikasno u regulaciji vlage u prostoru, apsorbuje višak vlage i oslobađa je kada nivo vlage padne, stvarajući visok nivo komfora. Štaviše, svojstva gline u uklanjanju štetnih toksina poznata su hiljadama godina. Glineni malter apsorbuje štetne materije koje emituju savremeni elementi enterijera i pomaže u stvaranju još zdravijeg okruženja u zatvorenom prostoru.

Koje spoljašnje obloge zidova mogu da se koriste?

Možete koristiti vodonepropusni malter ili bilo koju vrstu ventilirajuće fasade. Malter mora zadovoljiti vrednosti koeficijenta apsorpcije vode w<0.1 kg/m² * h.