Spørgsmål og svar

Produkt

Hvad er levetiden for en EcoCocon-bygning? 

Rigtigt anvendt, er halm og træ begge meget holdbare materialer. Den ældste bygning af træ er mere end 1.300 år gammel. Moderne halmbyggeteknikker daterer sig tilbage til begyndelsen af forrige århundrede. De første huse, der blev bygget I Europa (1921) og USA (1925), er stadig i fin stand. Vi giver 25 års producentgaranti på isoleringslaget og 50 år på strukturel integritet. Men så længe installationsstandarderne er overholdt, kan en EcoCocon-bygning forventes at være i god stand i mange generationer.

Hvordan klarer EcoCocon-bygninger brand? 

I modsætning til hvad man umiddelbart kan tro, er en EcoCocon-væg meget modstandsdygtig over for brand. Halmen i vores elementer er komprimeret med en densitet på 110 kg/m³, hvilket ikke levner nok plads til ilt, som kan give næring til ilden. Ydermere har halm et højt indhold af silicium som er en naturlig brandhæmmer. Når en EcoCocon-væg forsøges antændt, forkuller overfladen, som derved beskytter halmen bagved mod flammerne.


Kombineret med lerpuds har vores elementer bestået de europæiske to timers brandtest: REI 120 og REIef120. Efter to timer med over 1000°C på den testede side, viste den anden side kun en temperaturstigning på 17.7°C.

Mere information kan findes her: www.ecococon.eu/blog

Tiltrækker EcoCocon-bygninger gnavere og insekter? 

Ikke mere end murstens- eller betonbygninger. I modsætning til hø er halm ikke næringsrigt. Det består hovedsageligt af cellulose, og derudover bla lignin, voks og silicium, og er dermed ikke en fødekilde. Gnavere kan lide at bygge tunneller og kigger efter hulrum. Stærkt komprimeret halm er ikke et egnet miljø for dem.

Insekter har det ikke meget bedre, og termitter har ingen særlig interesse, i halm. Standard beskyttelsesforanstaltninger bør træffes i områder, hvor de er aktive. 

Selvom det er sjældent, kan boglus forekomme i halmbygninger. Disse små insekter formerer sig nogle gange under forhold med høj relativ luftfugtighed og forsvinder typisk af sig selv i løbet af få uger. Selvom de kan være til gene på kort sigt, er de uskadelige for både mennesker og ejendom. 

I sidste ende er skadedyr lige så almindelige i halmhuse, som de er i konventionelle huse, og de samme forebyggende foranstaltninger gælder.  

Hvorfor bruger I et vindtæt lag på ydersiden af halmpanelerne? 

Eventuelle utætheder i konstruktionen kan medføre, at varm og fugtig luft siver ud og kondenserer i konstruktionen. Det vindtætte lag modvirker dette, og sikrer at bygningen har et ekstraordinært langt liv uden nogen skjulte skader. Vindtætheden reducerer desuden i væsentlig grad varmetab og træk i huset.

Hvorfor bruger I en træfiberplade på ydersiden? 

Træfiberpladen tilføjer et ekstra sikkerhedsniveau til konstruktionen, idet enhver potentiel skade på facaden ikke vil påvirke halmelementerne, som udgør den bærende konstruktion. Det giver desuden en jævn overflade, som kan pudses med almindelige, diffusionsåbne tyndpudsesystemer.

Hvor mange huse er der blevet bygget med EcoCocon? 

Siden 2013 er der bygget omkring 300 EcoCocon-bygninger i 25 forskellige lande på 3 kontinenter, der tilsammen har lagret næsten 4.000.000 kg CO2.  

Hvor bliver elementerne fremstillet, og er det bæredygtigt at importere dem? 

Vi har pt én produktions-virksomhed, som ligger i det sydvestlige Litauen nær Polen. Vores mål er gradvist at etablere lokal produktion i de øvrige lande, hvor vi er til stede.

Vores elementer bidrager meget positivt til klimaet. Det skyldes dels den CO2, der er bundet i halm og træ, og dels det faktum, at halm er et biprodukt fra landbrugssektoren og derfor allerede er produceret.

Selv hvis elementerne transporteres 2000 km med lastbil (der er knap 1600km til Djursland og Odense, og 1400km til Roskilde), så binder de stadig ca. dobbelt så meget CO2 som det, der bliver udledt under transporten. Ved at bruge vores elementer erstatter man desuden kulstof-intensive materialer som beton, mursten og flamingo og forbedrer dermed klimaaftrykket endnu mere.

Hvordan er akustikken i en EcoCocon-bygning? 

EcoCocons elementer har fremragende lydisolerende egenskaber. Den såkaldte luftlydisolerende egenskab beskriver modstanden mod passage af lyd, og er på 54bd. Det er langt over minimumskravene og giver en høj akustisk komfort.

Jeg lider af allergi – er jeres system udelukket for mig? 

Overhovedet ikke. Halm skal ikke forveksles med hø – mens hø er græs og indeholder pollen, er halm cellulose og derfor harmløst. Desuden regulerer vores vægge, sammen med lerpuds, den indendørs luftfugtighed effektivt, og dine allergisymptomer kan muligvis endda blive reduceret.

Hvor tynde kan vægge bygget af EcoCocon elementer være?

Standardtykkelsen på EcoCocon elementer er 40 cm. Dette omfatter ikke indvendig finish (ca. 3 cm), udvendigt træfiberlag (6-10 cm) eller puds/ventileret facade. Således kan hele væggen nå op til 60 cm. 

Vi tilbyder også en tyndere variant med en tykkelse på 30 cm. Den færdige væg er så op til 50 cm tyk afhængig af den valgte opbygning.  

Hvor kan jeg finde tekniske dokumenter og certifikater?

Et væld af nyttige dokumenter kan findes i afsnittet "Download" på vores hjemmeside.

Dit projekt 

Hvad koster EcoCocon? 

Byggeomkostningerne kan nogenlunde sammenlignes med et passivhus.

EcoCocon er en sund investering hvor du fra dag ét kan nyde det gode indeklima og de komfortable temperaturer, samtidig med at investeringen betaler sig over tid takket være minimale driftsudgifter.

Som tommelfingerregel er sunde og naturlige materialer altid lidt dyrere end industrielle produkter. Ligesom når du køber økologisk mad. Det skyldes at vi som producenter tager ansvar for fremtiden ved at levere et produkt, der ikke skubber omkostningerne ved at rydde op over på fremtidige generationer, de såkaldte ”internaliserede miljøomkostninger”.

Ikke desto mindre udgør væggene kun ca. 10-20 % af det samlede byggeregnskab. De nøjagtige omkostninger afhænger altid af det enkelte projekt. Send os dine tegninger, så vender vi tilbage til dig med et ikke-bindende overslag.

For at få en tydelig idé om husets samlede pris, skal du rådføre dig med dit byggefirma. Vi kan give virksomheden de nødvendige oplysninger til at kunne estimere arbejdsomkostningerne ved installation af EcoCocon.  

Jeg har et projekt designet med et andet materiale. Skal det modificeres?

Selvom dit projekt allerede er designet med et andet materiale i tankerne, kræver det normalt ingen større ændringer at skifte til EcoCocon. Du kan kontakte os på ethvert trin af dit projekt, og vi vil hjælpe dig med de næste trin.

Hvor mange etager kan jeg bygge? 

Vores system har en bæreevne på op til 6 etager. Desuden kan vores elementer benyttes som lette facader i kombination med en anden bærende konstruktion.

Vil mit EcoCocon-hus automatisk være passivhus?

Nej. Selvom EcoCocon skaber de bedste betingelser for, at passivhus-standarden kan opnås, er der andre vigtige faktorer, som spiller ind. Disse inkluderer husets orientering, valget af vinduer, tagisoleringen, osv. Energiforbruget for et passivhus skal altid godkendes via en PHPP-beregning.

Vil min arkitekt og mit byggefirma kunne arbejde med EcoCocon? 

Ethvert byggefirma, der bygger trækonstruktioner, bør være mere end i stand til opgaven. Vores team er klar til at assistere din arkitekt og dine håndværkere hvert skridt af vejen. Vi garanterer, at dit projekt drager fordel af at bruge vores system – ved at reducere byggetiden og samtidig bevare fuld fleksibilitet i designet.

Jeg planlægger at bygge et hus. Jeg har ikke et projekt endnu, men jeg vil gerne bruge EcoCocon systemet. Hvordan skal jeg gå videre?

Har du en vision for dit nye hjem, er første skridt at kontakte en arkitekt, som vil udarbejde et projekt. Vores konsulenter står klar til at yde teknisk support, hvis det er nødvendigt. Alternativt kan vi bringe dig i kontakt med en af vores tilknyttede arkitekter, som har erfaring med at arbejde med vores system. 

Når dit projekt er klar, bruger vi det til at beregne et prisoverslag på ydervægge. Vores basistilbud omfatter udarbejdelse af et teknisk panelprojekt, EcoCocon vægelementer samt montage- og lufttæthedsmaterialer. Vi kan også levere fiberplader, indvendige lerpudser eller andre nyttige materialer. 

Vi giver også gerne kontaktoplysninger på byggefirmaer, der arbejder med vores system. Som et resultat vil du have en klarere idé om den endelige pris, og du vil være i stand til at træffe en informeret beslutning.

Jeg er arkitekt. Hvilke designmæssige begrænsninger kan jeg forvente, når jeg arbejder med EcoCocon vægsystemet?

Mens EcoCocon elementer er lavet efter mål og kan passe til næsten ethvert design, er der et par begrænsninger at huske på. 

For eksempel, selvom det er muligt at opnå en rund vægeffekt, producerer vi ikke runde elementer. Væggene skal også være lodrette, ikke skæve. 

Vinklen på et sadeltag bør ideelt set være mellem 1º og 50º, og minimumshøjden på overliggere er 400 mm (denne begrænsning kan overvindes ved at bruge vores specielle kasseoverliggere i stedet). Hvis du ønsker at placere et element mellem to vægåbninger, skal afstanden være ≥ 400 mm, da det er minimumsbredden på EcoCocon elementer.

Specifikationerne for vores bygningselementer kan findes her.

Er der nogen designprincipper at huske på for at gøre mit projekt omkostningseffektivt?

Der er et par ting at tænke over i designprocessen for at optimere omkostningerne. Mindre elementer er dyrere. Derfor kan du forsøge at undgå at have mange små åbninger i en væg. Sadeltag har også en tendens til at øge gennemsnitsprisen lidt.

Når du designer højden på en enkelt etage, bør den ideelt set ikke overstige 3 meter, hvilket er den maksimale højde på vores elementer. Det er muligt at gå højere, men det ville betyde, at flere mindre elementer stables på hinanden, hvilket øger både produktionsomkostninger og installationstid.  

Implementering af projekt

Hvordan vedligeholder man en EcoCocon-bygning? 

EcoCocon-bygninger kræver ingen særlig vedligeholdelse. Som for alle andre bygninger bør indervæggene beskyttes mod direkte kontakt med vand.

Hvilken indvendig puds kan jeg bruge?

Selvom du kan bruge en række standard indendørs overflader såsom gips eller fibergips, anbefaler vi kraftigt at bruge lerpuds. Lerpuds fungerer som en effektiv fugtregulator. Det absorberer overskudsfugt og frigiver den, når luftfugtigheden falder, og bidrager derved til et højt komfortniveau. Desuden har dets toksin-fjernende egenskaber været kendt i mange generationer, om end det er relativt ukendt i Danmark. Lerpuds absorberer skadelige stoffer, som moderne møbler, gulvtæpper osv afgiver.

Hvilken udvendig puds kan jeg bruge?

Du kan bruge enhver form for ventileret facade, eller en diffusionsåben puds. Afslutter du med puds, skal du sikre dig at vandabsorptions koefficienten er <0.1 kg/(m² * t).

Kan jeg selv bygge et hus med jeres system?

Hvis du har de nødvendige færdigheder, helt sikkert. Vi tilbyder en udførlig montagevejledning til selvbyggere. Derudover kan vi anbefale en fagmand, som vil besøge byggepladsen og tilbyde support.  

Bygger I indflytningsfærdige huse?

Vi er producent af halm-elementer til bygningers ydervægge. Byggeri involverer mange andre komponenter, såsom vinduer, tag osv. Selvom vi ikke er et byggefirma, kan vi forbinde dig med dem, der har erfaring med at arbejde med vores system.