Často kladené otázky

Produkt

Aká je životnosť domu z panelov EcoCocon?

Slama a drevo sú pri správnom použití materiály, ktoré vydržia veky. Najstaršia drevená budova je stará viac ako 1300 rokov. Moderné postupy stavania zo slamených balov pochádzajú zo začiatku minulého storočia. Prvé domy postavené v Európe (1921) a USA (1925) sú stále v dobrom technickom stave. Ponúkame záruku 25 rokov na izolačnú vrstvu a 50 rokov na nosnú konštrukciu. Ak sa však pri návrhu a výstavbe dodržia odporúčané zásady, životnosť budovy postavenej so systémom EcoCocon môže dosahovať rádovo stovky rokov.

Ako odolávajú EcoCocon budovy požiaru?

Na rozdiel od zažitých predstáv, slamené a drevené budovy odolávajú ohňu veľmi dobre. Slama v našich paneloch je stlačená na veľmi vysokú hustotu - až 110 kg/m³. Nevytvára teda priestor pre kyslík, ktorý by podporoval šírenie ohňa. Okrem toho má slama vysoký obsah kremíka, ktorý je prírodný spomaľovač horenia. Pri horení vytvárajú oba materiály na povrchu izolačnú zuhoľnatenú vrstvu, ktorá ich ďalej chráni pred plameňmi.

V kombinácii s hlinenou omietkou vydržia naše panely dve hodiny intenzívneho požiaru podľa certifikátov REI 120 a REIef120 a spĺňajú tak prísne požiadavky na požiarnu bezpečnosť. V skutočnosti po dvoch hodinách žiaru nad 1000°C na jednej strane panelu prišlo na opačnej strane k zvýšeniu teploty v priemere len o 17,7°C.

Priťahuje EcoCocon do budov hlodavce a hmyz?

Nie viac ako iné typy stavieb. Obilie by mohlo byť pre svoju výživovú hodnotu atraktívne, ale vymlátená slama obsahuje iba celulózu a nie je teda zdrojom potravy. Hlodavce si radi hĺbia tunely a hľadajú dutiny. Vysoko stlačená slama rozhodne nie je prostredie, ktoré by vyhľadávali.

Na čo slúži vzduchotesná rovina na vonkajšej strane panelov?

Akékoľvek netesnosti v konštrukcii môžu viesť k úniku teplého a vlhkého vzduchu, ale aj ku kondenzácii vo vnútri steny. Vzduchotesná vrstva zaisťuje, že vaša stavba bude mať dlhú životnosť bez skrytých poškodení. Vzduchotesnosť tiež výrazne minimalizuje tepelné straty a prievan v dome.

Na čo slúži drevovláknitá vrstva na vonkajšej strane panelov?

Doska z drevovlákna pridáva do konštrukcie okrem tepelnej izolácie aj ďalšiu úroveň zabezpečenia. Prípadné poškodenia fasády nebudú mať tak dopad na nosnú štruktúru slamených panelov. Taktiež poskytuje rovnomerný povrch, ktorý možno omietať pomocou bežných omietkových systémov certifikovaných pre drevovláknité dosky.

Koľko domov sa postavilo pomocou systému EcoCocon?

Za roky 2014 - 2019 bolo postavených 115 domov v 21 krajinách sveta. Od roku 2010 bolo vyrobených približne 30.000 m² stien EcoCocon.

Kde sú panely vyrábané a je ekologické dopravovať ich na dlhé vzdialenosti?

V tejto chvíli máme len jednu výrobnú prevádzku, a to v Kybartai v Litve. Naším cieľom je postupne zaviesť lokálnu výrobu vo všetkých krajinách, kde pôsobíme.

Naše panely prispievajú veľmi pozitívne k ochrane klímy. Je to najmä vďaka CO2, ktorý je prirodzene zabudovaný v slame a dreve a čiastočne aj vďaka tomu, že slama je vedľajší produkt poľnohospodárstva a nie je potrebné ju akokoľvek ďalej upravovať. Aj keď prepravíte panely 2000 km kamiónom, stále je v nich naviazaný približne dvojnásobok CO2, než sa uvoľní počas prepravy. Okrem toho, naše panely často nahrádzajú materiály s masívnou uhlíkovou stopou ako sú betón, tehly alebo polystyrén, čím sa pozitívny dopad na klímu ešte znásobuje.

Aká je akustika v stavbách z EcoCoconu?

Systém EcoCocon má výborné zvukovoizolačné vlastnosti. Hladina vzduchovej nepriezvučnosti je 54 dB. To výrazne prevyšuje normové požiadavky a vedie k výnimočnému akustickému komfortu.

Som alergik. Znamená to, že EcoCocon dom nie je pre mňa?

Vôbec nie. Nezamieňajte si slamu za seno, ktoré je zmesou kvitnúcich tráv a bylín a obsahuje peľ. Zozbieraná slama obsahuje v podstate len celulózu, ktorá je pre alergikov neškodná. A čo viac, v kombinácii s hlinenou omietkou naše steny účinne regulujú vnútornú vlhkosť, čo môže naopak pomôcť alergické príznaky zmierniť.

Váš projekt

Koľko stojí stenový systém EcoCocon?

Stavebné náklady sú zhruba porovnateľné s inými domami v energeticky pasívnom štandarde. Systém sa oplatí z dlhodobého hľadiska vďaka minimálnym prevádzkovým nákladom.

Používanie zdravých a prírodných materiálov je zákonite o niečo drahšie v porovnaní s bežnými priemyselnými výrobkami. V podstate je to podobné, ako keď kupujete biopotraviny. Je to spôsobené takzvanými "internalizovanými environmentálnymi nákladmi", čo znamená, že my sa ako výrobcovia staráme o budúcnosť tým, že dodávame produkt, ktorý nezaťažuje budúce generácie nákladmi za externality - napr. zbavovanie sa nerecyklovateľného materiálu.

Treba tiež zobrať do úvahy, že steny bežne predstavujú asi len 10-20% z celkového rozpočtu stavby. 

Keďže panely vždy vyrábame na mieru, presná cena vždy závisí na konkrétnom projekte. Pošlite nám svoje nákresy a my vám obratom vypracujeme nezáväzný odhad.

V akej fáze projektu vás môžem kontaktovať?

Aj keď je váš projekt už navrhnutý s iným materiálom, prechod na EcoCocon zvyčajne nevyžaduje žiadne zásadné zmeny. Môžete nás teda osloviť v akejkoľvek fáze projektu a my vám pomôžeme s ďalšími krokmi.

Koľko poschodí je možné s vaším systémom postaviť?

Náš systém má nosnosť až 6 podlaží. Na prekonanie tohto obmedzenia možno naše panely použiť aj ako nenosný obvodový plášť v kombinácii s inou nosnou konštrukciou.

Bude môj dom z panelov EcoCocon automaticky pasívny?

Nie. EcoCocon síce vytvára najlepšie podmienky na dosiahnutie štandardu Passivhaus, existujú ale ďalšie dôležité faktory, ktoré vstupujú do hry. Patrí sem orientácia domu, výber okien, izolácia strechy a pod. Energetická náročnosť pasívneho domu musí byť vždy overená výpočtom PHPP alebo iným obdobným nástrojom.

Bude môj architekt schopný navrhnúť dom so systémom EcoCocon?

Náš tím je pripravený pomôcť vášmu architektovi aj dodávateľovi počas celého procesu. Zaručujeme, že pre váš projekt bude použitie panelov EcoCocon prínosné - skrátením doby výstavby a zároveň zachovaním plnej flexibility pri navrhovaní.

Realizácia projektu

Potrebujú domy stavané so systémom EcoCocon špeciálnu údržbu?

Údržba je rovnaká ako pri akomkoľvek inom dome. Steny EcoCocon by mali byť chránené pred priamym kontaktom s vodou.

Aké interiérové povrchové úpravy môžem použiť?

Aj keď je k dispozícii množstvo štandardných povrchových úprav ako napr. sadrokartón či sadrovláknité dosky, dôrazne odporúčame používať hlinené omietky, ktoré maximálne využívajú prirodzenú spoluprácu týchto dvoch prírodných materiálov. Íl funguje ako účinný regulátor vlhkosti: absorbuje prebytočnú vlhkosť a uvoľňuje ju, keď hladina vlhkosti vo vzduchu klesá. Vytvára tak vysokú kvalitu vnútornej klímy. Navyše jeho schopnosť absorbovať toxíny je známa už tisíce rokov. Pohlcuje škodlivé látky vypúšťané modernými interiérovými prvkami a pomáha vytvoriť zdravšie vnútorné prostredie.

Čo sa dá použiť na úpravu v exteriéri?

Na drevovláknitú dosku je možné aplikovať tenkostenný paropriepustný omietkový systém alebo akýkoľvek systém prevetrávaného fasádneho obkladu. Nasiakavost omietky musí mať hodnotu w < 0,1 kg/m²*h.