Frequently Asked Questions

Produkt

Vad är medellivslängden för en EcoCocon byggnad?

Halm och trä är båda väldigt hållbara material. Den äldsta träbyggnaden vi känner till är över 1300 år gammal. Modern halmbals-byggnadsteknik härrör sej från början av sekelskiftet. Det första huset byggt i Europa (år 1921) och det i USA (år 1925) är båda ännu i ursprungligt skick. Vi erbjuder 25 års garanti på isoleringen och 50 års garanti på den bärande konstruktionen. Hursomhelst, så länge som kvalitetskraven på installeringen uppfylls kan livslängden på en EcoCocon byggnad mätas i århundraden.

Hur brandsäkra är EcoCocon byggnader?

I motsats till vad man allmänt tror är brandsäkerheten för halm och trä hög. Halmen i våra element är pressad samman till en densitet på 110kg/m³, vilket inte ger tillräckligt utrymme för syre för brinna. Dessutom innehåller halm så mycket kiseldioxid vilket naturligt ökar på halmens brandhärdighet. När trä och halm brinner, producerar båda materialen en isolerande yta av träkol som beskyddar dem för flammorna. 

Kombinerat med lerputs har våra paneler en brandbeständighet på 120 min och uppnår REI 120 och REIef120 standarden samt upfyller alla brandsäkhetskraven. Faktiskt, efter att ena sidan av elementet varit utsatt två timmar för 1000°C värme steg värmen på andra sidan endast 17.7°C.

Drar EcoCocon byggnader gnagare och insekter till sej?

Inte mer än vad tegel- och betonghus gör. Emedan hö attraherar p.g.a. att den är  bladig, innehåller halm endast cellulosa vilket saknar näringsvärde. Gnagare gillar att bygga tunnlar och söker sig till ihåligheter. Sammanpressad halm lämpar sej inte för tunnlar.

Varför sätter ni en lufttät yta på yttersidan av halmpanelerna?

Alla eventuella hål i konstruktionen kan leda till läckage av varm fuktig luft som kan förorsaka kondensering i väggstrukturen. Den lufttäta ytan är en säkerhet som förlänger livslängden på din konstruktion och som hindrar alla eventuella skador i dem. Lufttätheten förebygger dessutom betydande värmeförlusten och draget i huset.

Varför använder ni träfiberpaneler på utsidan?

Träfiberpanelen är ytterligare ett skyddslager för konstruktionen för alla eventuella skador på fasaden som kan skada halmpanelerna i den bärande konstruktionen. Den ger också en slät yta som är idealisk för alla traditionella lerputs certifierad för träfiberpaneler.

Hur många hus har byggts med EcoCocon?

Mellan åren 2014 och 2019 har det byggts 115 byggnader i 21 olika länder. Före det är vi inte säkra men vi vet att sedan år 2010 har det byggts ca 30 000 m² väggyta med EcoCocon.

Var byggs panelerna och är det ekologiskt att importera dem?

För tillfället har vi produktionsapparatur endast i Kybarthai i Litauen. Vårt mål är att gradvist bygga upp den lokala produktionen i alla länder där vi är representerade.

Våra paneler har en mycket positiv inverkan på vårt klimat. Detta delvis tack vare att halm och trä kan lagra koldioxid och delvis för att halmen är en biprodukt från jordbrukssektorn som således redan finns i produktion. Även om panelerna transporteras 2000 km med långtradare lagrar de ca 2 gånger mera koldioxid än vad koldioxidutsläppet blir vid transporten. Genom att använda våra paneler istället för material med högt koldioxidavtryck s.s. cement, tegel och styrox, ökar din klimatpåverkan ytterligare positivt.

Hurudan är akustiken i ett EcoCocon byggnad?

EcoCocon har ypperliga ljudisolerings egenskaper (isolering av luftburet ljud 54dB). Detta överskrider med stor marginal minimi standardkraven och åstadkommer en exceptionell akustisk bekvämlighet.

Jag lider av allergier, är ert väggsystem helt otänkbart för mej?

Inte alls. Halm är inte samma sak som hö. Emedan hö som är ett gräs som innehåller pollen är halm cellulosa och därför riskfri. För övrigt, i kombination med lerputs reglerar våra väggar fuktigheten innomhus vilket sannolikt kommer att minska dina symptom.

Ditt projekt

Hur mycket kostar EcoCocon?

Byggnadskostnaderna är  jämförbara med kostnaderna för ett passivhus. På lånsikt betalar sej systemet tillbaka p.g.a. de låga operativa kostnaderna.

Som tumregel kan man säga, använder man sunda naturenliga material blir det alltid lite dyrare än vid användning av industriella material. Samma gäller då du köper organisk mat. Detta beror på de s.k. “internaliserade miljökostnader”, vilket igen betyder att vi som producenter tar ansvar för framtiden genom att göra produkter vilka inte belastar kommande generationer ekonomiskt med kostnader för uppstäding av dem.

Väggstrukturens andel i hela byggnadsprojektet är ändå bara 10-20% av hela budjeten. Den slutliga summan måste alltid räknas skilt för varje projekt. Skicka oss dina ritningar så skickar vi dej en icke-bindande offert.


I vilket skede kan jag kontakta dej?

Även om ditt projekt redan är färdigt planerat med ett annat material gör det ingenting. Ett byte till EcoCocon kan genomföras i vilket skede av projektet som helst utan större ändringar. Du kan kontakta oss i vilket skede som helst på ditt projekt så hjälper vi dej med de följande stegen.

Hur många våningar kan jag bygga?

Vårt väggsystem har en bärande konstruktion som klarar av t.o.m. 6 våningra. För att bygga mer än 6 våningar kan vårt väggsystem användas som isolering i kombination med andra bärande konstruktioner.

Blir mitt EcoCoconhus automatiskt ett passivhus?

Nej. Även om EcoCocon skapar de bästa förhållanden för att uppfylla passivhusstandarden, finns det andra viktiga omständigheter som måste tas i beaktande. Dessa innefattar bl.a. husets läge, val av fönster, takets isolering, etc. Prestandan på ett passivhus måste alltid kontrolleras med en PHPP uträkning.

Kommer min arkitekt samt byggnadsfirma kunna samarbeta med EcoCocon?

Vårt team finns till för att hjälpa din arkitekt samt byggare längs med vägen. Vi garanterar att ditt projekt gagnar av att använda vårt system – byggnadstiden förkortas utan att du måste kompromissa med designen. 

Verkställande av projektet

Hur tar du hand om ett EcoCocon hus?

Skötseln är densamma som för vilket annat hus. EcoCocon väggar bör inte vara i direkt kontakt med vatten.

Vilka material kan jag använda på inomhusytor?

Listan är lång på standard ytmaterial som kan användas s.s. gips eller fibergipsskiva men för att få ut det mest av vårt system uppmuntrar vi dej starkt att använda lerputs. Lera fungerar som en effektiv fuktighetsregulator. Den absorberar överlopps fukt samt friger fukt när fuktighetsvärden är för låga och åstadkommer en hög nivå av komfort inomhus. För övrigt är det kännt sedan tusentals år att lera renar toxiner. Den absorberar skadliga ämnen som avsöndras ur moderna interiörelement och ger dej en hälsosammare inomhusmiljö.

Vilka material kan jag använda på utomhusytor?

Du kan använda diffusionsöppen rappning eller vilken som helst ventilerad fasad. Rappningen måste ha en vattenabsorberings koefficient på <0.1 kg/m² * h.