För kunder

Allmänt

Allmän information

PDF 9,468.59 KB
Videos

Inofficial firetest:

Video

Timelaps:

Video

Cradle to Cradle:

Video

Foundations:

Video

Panel s:

Video

Roof:

Video

UK:

Video

Spain:

Video

Haute Savoie:

Video

För arkitekter

Planering

Manual för arkitekter

PDF 23,141.71 KB
Planeringsmanual (register first)

Planeringsmanual

PDF 5,035.44 KB

Manual för strukturell design

PDF 8,044.60 KB

Testresultat för jordbävningar

PDF 292.51 KB

Manual för byggnadsfysik

PDF 1,119.20 KB

Exempel på strukturella beräkningar

PDF 1,711.05 KB
Tekniska dokument (register first)

Fysiska egenskaper

PDF 5,993.24 KB

Prestationsförklaring

PDF 355.68 KB

Värmeledningsförmåga

PDF 397.37 KB

Värmeöverföring

PDF 41.75 KB

Brännbarhetsklassificering

PDF 176.04 KB

Luftburen ljudisolering

PDF 910.08 KB

Diffusionsöverföring

PDF 59.13 KB

Diffusionsmotstånd

PDF 220.75 KB

Biologisk forskning

PDF 73.31 KB

Slagmotstånd

PDF 195.90 KB

Krympning av murbruk

PDF 77.91 KB

Skalstyrka

PDF 155.96 KB
Certifikat

Nationell teknisk bedömning

PDF 563.87 KB

Cradle to Cradle-certifikat

PDF 310.65 KB

Passivhuscertifikat

PDF 209.51 KB

PH-certifikatets detaljer

PDF 1,095.57 KB

PH-certifikatrapport

PDF 6,563.15 KB

Classification of fire resistance REI 120

PDF 785.23 KB

För byggare

Beställning

Översikt över beställningskedja

PDF 14,504.22 KB

Beställningsmanual

PDF 19,569.03 KB

Säljkontrakt

PDF 180.48 KB

Bilaga 1 Prisuppskattning

PDF 696.29 KB

Bilaga 2 Panelprojekt

PDF 1,204.08 KB

Bilaga 3 Offertexempel

PDF 309.16 KB

Bilaga 4 EcoCocon Garanti

PDF 118.80 KB

Bilaga 5 Prestationsförklaring

PDF 105.52 KB
Transport

Transportmanual

PDF 1,397.04 KB
Montering (register first)

Monteringsmanual

PDF 2,418.14 KB