Prefab

Mitt hus är redan färdigt planerat

Jag söker en arkitekt

Jag är byggherre

Prefab

Jag behöver en lågkostnadslösning till fast pris.

Kolla upp våra designs här. Informera din lokala partner om vilket projekt du har valt. Skicka även din byggplatsritning till din lokala partner.

1

Diskutera projektet i detalj med din lokala partner eller byggare/byggfirma.

2

Skriv under ett preliminärt kontrakt.

3

Vi förser dig med ritningar som en lokal arkitekt kan anpassa för dina lokala myndigheter.

4

Efter att du fått bygglov, betalar du en handpenning på 50 %. Detta bekräftar kontraktet.

5

Före leveransen betalar du den andra 50 %.

6

Efter leveransen betalar du separat för transportkostnaderna.

7

Mitt hus är redan färdigt planerat

Jag har redan färdiga planer för mitt hus, men jag vill gärna bygga det med EcoCocons paneler.

Förse din lokala partner med den befintliga planlösningen och sektionsritningarna, så får du en prisuppskattning.

1

Skriv ett preliminärt kontrakt för huset på basen av prisuppskattningen.

2

Be din arkitekt kontakta vår lokala partner för att anpassa vissa detaljer i designen.

3

Vi förbereder ett panelprojekt i samarbete med din arkitekt.

4

På basen av panelprojektet ger vi dig en detaljerad offert.

5

Du godkänner offerten och bekräftar kontraktet genom att betala en handpenning på 50 %.

6

Före leveransen betalar du den andra 50 %.

7

Efter leveransen betalar du separat för transportkostnaderna.

8

Jag söker en arkitekt

Jag vill ha en skräddarsydd design för mitt hus, som är optimerad för EcoCocon-paneler och energieffektivitet.

Sök upp en arkitekt på vår kontaktsida eller be din arkitekt samarbeta med EcoCocon.

1

Förse vår lokala partner med preliminär planlösning och sektionsritningarna i ett tidigt skede av projektet.

2

Skriv ett preliminärt kontrakt för huset på basen av prisuppskattningen.

3

Be din arkitekt diskutera detaljerna och den strukturella designen med vår lokala partner innan du går vidare med detaljerad planering.

4

Vi förbereder ett panelprojekt i samarbete med din arkitekt.

5

Vi förbereder en detaljerad offert på basen av panelprojektet.

6

Du godkänner offerten och bekräftar kontraktet genom att betala en handpenning på 50 %.

7

Före leveransen betalar du den andra 50 %.

8

Efter leveransen betalar du separat för transportkostnaderna.

9

Jag är byggherre

Jag vill utveckla ett bostadsområde eller bygga större eller offentliga byggnader.

Kontakta vår lokala partner i ett tidigt skede.

1

Vi assisterar dig med förberedelserna och projektets marknadsföring.

2

Sök upp en arkitekt på vår kontaktsida eller be din arkitekt planera i samarbete med EcoCocon.

3

Förse vår lokala partner med preliminär planlösning och sektionsritningarna i ett tidigt skede av projektet.

4

Skriv ett preliminärt kontrakt för projektet på basen av prisuppskattningen.

5

Be din arkitekt diskutera detaljerna och den strukturella designen med vår lokala partner innan du går vidare med detaljerad planering.

6

Vi förbereder ett panelprojekt i samarbete med din arkitekt.

7

Vi förbereder en detaljerad offert på basen av panelprojektet.

8

Du godkänner offerten och bekräftar kontraktet genom att betala en handpenning på 50 %.

9

Före leveransen betalar du den andra 50 %.

10

Efter leveransen betalar du separat för transportkostnaderna.

11