Tipska kuća

Već imam projekat za kuću

Potreban mi je arhitekta

Ja sam izvođač radova

Tipska kuća

Potrebna mi je niska i fiksna cena za izgradnju kuće

Odaberite ovde izgled i dizajn objekta i o tome obavestite našeg lokalnog partnera. Pošaljite mu i izgled svoje parcele.

1

Razmotrite projekat do detalja sa našim lokalnim partnerom ili izvođačem radova.

2

Potpišite preliminarni ugovor.

3

Mi obezbeđujemo potrebne crteže i prosleđujemo ih lokalnom arhitektonskom birou, koji ih prilagođava lokalnim zakonskim regulativama.

4

Posle Vašeg odobravanja projekta, potrebno je izvršiti uplatu u visini od 50% troškova, što je u skladu sa ugovorom.

5

Pre isporuke građevinskih elemenata, potrebno je isplatiti preostalih 50% troškova.

6

Troškovi transporta se isplaćuju posebno, nakon dostavljanja građevinskih elemenata na gradilište.

7

Već imam projekat za kuću

Već imam projekat za svoju kuću, ali želim da ga prilagodim izgradnji EcoCocon panelima.

Ustupite postojeći projekat objekta našem lokalnom partneru, sa kojim ćete se dogovoriti o daljem postupku.

1

Na osnovu procene ćete potpisati preliminarni ugovor o izgradnji kuće.

2

Uputite projektanta svog objekta na našeg lokalnog partnera, kako bi bila izvršena korekcija projekta.

3

Mi ćemo pripremiti projekat za izgradnju panelima u dogovoru sa Vašim projektantom.

4

Na osnovu dorađenog projekta, pripremićemo Vam detaljnu ponudu.

5

Ponuda se smatra prihvaćenom sa Vaše strane kada potpišete ugovor i izvršite uplatu u visini od 50% troškova.

6

Pre isporuke građevinskih elemenata, potrebno je isplatiti preostalih 50% troškova.

7

Troškovi transporta se isplaćuju posebno, nakon dostavljanja građevinskih elemenata na gradilište.

8

Potreban mi je arhitekta

Želim novoprojektovani objekat prilagođen gradnji EcoCocon panelima i energetskoj efikasnosti

Potražite projektanta na stranici Kontakti našeg sajta ili angažujte svog arhitektu da projektuje Vaš objekat u skladu sa EcoCocon standardima.

1

Idejni projekat sa osnovama i presecima dostavite našem lokalnom partneru, koji će Vam napraviti procenu investicije u ovoj ranoj fazi projektovanja.

2

Na osnovu procene potpisuje se preliminarni ugovor.

3

Uputite projektanta svog objekta na našeg lokalnog partnera, radi dogovora i razrade detalja pre izrade glavnog projekta.

4

Glavni projekat za izgradnju EcoCocon panelima ćemo izraditi i usaglasiti sa Vašim arhitektom.

5

Na osnovu izrađenog projekta, pripremićemo Vam detaljnu ponudu.

6

Ponuda se smatra prihvaćenom sa Vaše strane kada potpišete ugovor i izvršite uplatu u visini od 50% troškova.

7

Pre isporuke građevinskih elemenata, potrebno je isplatiti preostalih 50% troškova.

8

Troškovi transporta se isplaćuju posebno, nakon dostavljanja građevinskih elemenata na gradilište.

9

Ja sam izvođač radova

Želim da gradim veće komplekse ili da izgradim veliki ili javni objekat.

U ranoj fazi ideje kontaktirajte našeg partnera u Srbiji.

1

Pružićemo Vam svu podršku u pripremnom periodu, kao i u promovisanju projekta.

2

Pružićemo Vam svu podršku u pripremnom periodu, kao i u promovisanju projekta.

3

Idejni projekat sa osnovama i presecima dostavite našem lokalnom partneru, koji će Vam napraviti procenu investicije u ovoj ranoj fazi projektovanja.

4

Na osnovu procene potpisuje se preliminarni ugovor.

5

Uputite projektanta svog objekta na našeg lokalnog partnera, radi dogovora i razrade detalja pre izrade glavnog projekta.

6

Glavni projekat za izgradnju EcoCocon panelima ćemo izraditi i usaglasiti sa Vašim arhitektom.

7

Na osnovu izrađenog projekta, pripremićemo Vam detaljnu ponudu.

8

Ponuda se smatra prihvaćenom sa Vaše strane kada potpišete ugovor i izvršite uplatu u visini od 50% troškova.

9

Pre isporuke građevinskih elemenata, potrebno je isplatiti preostalih 50% troškova.

10

Troškovi transporta se isplaćuju posebno, nakon dostavljanja građevinskih elemenata na gradilište.

11