Pre klientov

Všeobecne

Všeobecné informácie

PDF 9,468.59 KB
Videá

Uvodné video:

Video

Inofficial firetest:

Video

Timelaps:

Video

Cradle to Cradle:

Video

Foundations:

Video

Panel s:

Video

Roof:

Video

UK:

Video

Spain:

Video

Haute Savoie:

Video

Kit a typové domy

Pre architektov

Projektovanie

Sprievodca pre architektov

PDF 23,141.71 KB
Príručka projektovania (register first)

Príručka projektovania

PDF 5,035.44 KB

Príručka statiky

PDF 8,044.60 KB

Testy na odolnosť pri zemetrasení

PDF 292.51 KB

Príručka stavebnej fyziky

PDF 1,119.20 KB

Príklady statických výpočtov

PDF 1,711.05 KB
Technické dokumenty (register first)

Fyzikálne vlastnosti

PDF 5,993.24 KB

Tepelná vodivosť

PDF 397.37 KB

Prenos tepla

PDF 41.75 KB

Klasifikácia horľavosti

PDF 176.04 KB

Vzduchová nepriezvučnosť

PDF 910.08 KB

Faktor difúzného odporu slamy

PDF 59.13 KB

Faktor difúzného odporu hlinenej omietky

PDF 220.75 KB

Biologický výskum

PDF 73.31 KB

Odolnosť proti nárazu

PDF 195.90 KB

Zmršťovanie malty

PDF 77.91 KB

Odtrhové vlastnosti omietky

PDF 155.96 KB
Certifikáty

Národné technické hodnotenie

PDF 563.87 KB

Certifikát Cradle to Cradle

PDF 310.65 KB

Certifikát Passivhaus (PH)

PDF 209.51 KB

Detaily certifikácie PH

PDF 1,095.57 KB

Správa o certifikácii PH

PDF 6,563.15 KB

Classification of fire resistance REI 120

PDF 785.23 KB

Pre staviteľov

Objednávanie

Prehľad reťazca objednávok

PDF 14,504.22 KB

Ako objednať

PDF 19,569.03 KB

Predajná zmluva

PDF 180.48 KB

Príloha 1 Odhad

PDF 696.29 KB

Príloha 2 Panelový projekt

PDF 1,204.08 KB

Príloha 3 Ponuka vzorky

PDF 309.16 KB

Príloha 4 Záruka EcoCocon

PDF 118.80 KB
Doprava

Doprava, vykládka a skladovanie

PDF 1,397.04 KB
Montáž (register first)

Montážna príručka

PDF 2,418.14 KB