Skladačka alebo typový dom

Mám už hotový projekt

Hľadám architekta

Som developer

Skladačka alebo typový dom

Potrebujem riešenie môjho bývania za dostupnú, fixnú cenu.

Vyberte si z ponúkaných návrhov. Oznámte nášmu lokálnemu partnerovy, ktorý z návrhov ste si vybrali a pošlite mu aj situáciu vášho pozemku.

1

Prediskutujte projekt dôkladne s našim lokálnym partnerom alebo stavbárom.

2

Podpíšte predbežnú zmluvu.

3

Poskytneme výkresy, ktoré môže miestny architekt prispôsobiť pre potreby miestnych úradov.

4

Keď dostanete stavebné povolenie, zaplatíte zálohu 50%. Táto záloha potvrdí platnosť zmluvy.

5

Pred dodaním materiálu doplatíte zostávajúcich 50%.

6

Po dodaní materiálu zaplatíte osobitne cenu za dopravu.

7

Mám už hotový projekt

Mám už projekt domu, ale chcel by som ho postaviť z EcoCocon panelov.

Poskytnite pôdorysy a rezy vášho projektu našim lokálnym partnerom. Tí vám vypracujú cenový odhad.

1

Podpíšte predbežnú zmluvu na základe cenového odhadu

2

Požiadajte vášho architekta, aby sa spojil s našim lokálnym partnerom na zmenu niektorých detailov.

3

Pripravíme vám panelový projekt v spolupráci s vašim architektom.

4

Na základe panelového projektu vám pripravíme detailnú ponuku.

5

Súhlas s ponukou a potvrdenie platnosti zmluvy vyjadríte zálohovou platbou 50%.

6

Pred dodaním materiálu doplatíte zostávajúcich 50%.

7

Po dodaní materiálu zaplatíte osobitne cenu za dopravu.

8

Hľadám architekta

Chcem projekt energeticky efektívneho domu na mieru, optimalizovaný pre stavbu z EcoCocon panelov.

Vyberte si architekta z nášho zoznamu v "kontaktoch" alebo požiadajte vášho architekta, aby dom navrhol z EcoCocon panelov.

1

Poskytnite našim lokálnym partnerom pôdorysy a rezy vášho projektu ešte vo fáze štúdie a tí vám vypracujú cenový odhad už v rannej fáze projektu.

2

Podpíšte predbežnú zmluvu na základe cenového odhadu

3

Požiadajte vášho architekta, aby konzultoval detaily a statiku domu s našim lokálnym partnerom ešte predtým, ako začne pripravovať detajlnejší projekt.

4

Pripravíme vám panelový projekt v spolupráci s vašim architektom.

5

Na základe panelového projektu vám pripravíme detailnú ponuku.

6

Súhlas s ponukou a potvrdenie platnosti zmluvy vyjadríte zálohovou platbou 50%.

7

Pred dodaním materiálu doplatíte zostávajúcich 50%.

8

Po dodaní materiálu zaplatíte osobitne cenu za dopravu.

9

Som developer

Chcem zastavať väčšie územie, alebo stavať väčšie alebo verejné stavby.

Skontaktujte nášho lokálneho partnera v rannej fáze projektu.

1

Podporíme vás v prípravnej fáze aj pomôžeme aj pri marketingu projektu.

2

Vyberte si architekta z nášho zoznamu v "kontaktoch" alebo požiadajte vášho architekta, aby dom navrhol z EcoCocon panelov.

3

Poskytnite našim lokálnym partnerom pôdorysy a rezy vášho projektu ešte vo fáze štúdie a tí vám vypracujú cenový odhad už v rannej fáze projektu.

4

Podpíšte predbežnú zmluvu na základe cenového odhadu.

5

Požiadajte vášho architekta, aby konzultoval detaily a statiku domu s našim lokálnym partnerom ešte predtým, ako začne pripravovať detajlnejší projekt.

6

Pripravíme vám panelový projekt v spolupráci s vašim architektom.

7

Na základe panelového projektu vám pripravíme detailnú ponuku.

8

Súhlas s ponukou a potvrdenie platnosti zmluvy vyjadríte zálohovou platbou 50%.

9

Pred dodaním materiálu doplatíte zostávajúcich 50%.

10

Po dodaní materiálu zaplatíte osobitne cenu za dopravu.

11